خبرهای ویژه

» سیاسی » اسناد مالکیت معارض چیست

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۴:۱۱

 کد خبر: 12674

اسناد مالکیت معارض چیست

طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1351 و بند اول ماده ی مزبور سند مالکیت معارض سندی است که نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی ملکی در تاریخ موخر معارض با مندرجات سند مقدم الثبت صادر شود بدیهی است تا صدور حکم نهایی دادگاه، سند مالکیت ثبت مقدم معتبر و سند مالکیت موخر سند معارض تلقی خواهد شد . برخلاف امکان تحقق تعارض بین دو معامله با سند عادی فرض تحقق تعارض بین دو سند رسمی کمتر اتفاق می افتد . زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری باشد با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات از ثبت اسناد و املاک به عمل می آید امکان تعارض دو معامله رسمی بعید است مگر اینکه سردفتر تنظیم کننده سند انتقال مرتکب تخلف انتظامی شده و آخرین وضعیت ملک مورد معامله و آخرین مالک آن را از ثبت اسناد و املاک استعلام ننماید و یا در اثر سهل انگاری و اهمال کارمند ثبت و احیانا سوء نیت و تخلف وی پاسخ صحیح استعلام داده نشود ولی چنانچه تعارض بین دو سند رسمی حادث شده باشد همواره باید مطابق قواعد مسلم حقوقی و ملاحظه تقدم و تاخر تاریخ اسناد حسب مورد سند مالکیت مقدم و یا سند موخر را معتبر دانست و عدم اعتبار یکی از اسناد را اعلام نمود . عدم اعتبار نیز ممکن است از طریق اثبات جعلی بودن سند و یا بطلان بیع و عدم مالکیت مبیع و یا عدم قدرت تسلیم مبیع و یا عدم مشروعیت معامله و ... انجام بگیرد که در صورت اثبات یکی از موارد فوق ،یکی از اسناد اعتبار خود را از دست داده و غیر قابل استناد خواهد شد . تفاوت سند مالکیت معارض با معامله معارض 1-معامله معارض هم در سند عادی قابل تحقق است و هم در سند رسمی ،ولی اسناد معارض درباره ی اسناد رسمی قابل تحقق می باشد . 2-معامله معارض ممکن است نسبت به منفعت مال اعم از منقول و غیر منقول انجام شود در صورتی که اسناد معارض فقط در مورد عین اموال غیر منقول صادر می شود . 3-معامله معارض ممکن است توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی انجام شود ولی در اسناد معارض تنها به وسیله مامور ثبت و آن هم عموما در اثر سهل انگاری و بی مبالاتی و یا سوء نیت در مورد خاص می باشد . ممکن است این اشتباه معارض در عین باشد مثلا برای یک ملک اشتباها سند به نام آقای علی و سند دیگر به نام مریم صادر شده باشد و یا اینکه تعارض در حدود باشد مثلا حد فاصل شمال ملکی به عنوان دیوار مشترک محدود باشد ولی حد جنوبی ملک مجاور به عنوان دیوار مشترک محدود باشد همچنین ممکن است که تعارض در حقوق بوده باشد مانند آنکه در سند مالکیت ملکی حقی برای ملک مجاور از قبیل حق عبور و یا حق مجرای آب قید شده باشد ولی چون در سند مالکیت ملک مجاور چنین حقی قید نشده است علیهذا مالک ملک مجاور چنین حقی را برای ملک یاد شده ( دارنده حق عبور یا مجرای آب ) نمی شناسد . همچنین ممکن است تعارض اسناد از لحاظ اشاعه و افراز بوده باشد مثلا برای قسمتی از ملک مشاع سند مشاعی صادر شود و برای قسمتی دیگر همان ملک سند مالکیت مفروز صادر گردد . 4-مجازات معامله معارض تعیین حبس به عنوان ارتکاب جرم جزایی است در صورتی که مجازات مامور ثبتی که در اصدار سند معارض بهر علتی مرتکب اشتباه شده باشد مجازات اداری انفصال از خدمت به مدت 2 سال و نهایتا انفصال دائم می باشد . به طور کلی اقداماتی که باید درجریان تعارض سند مالکیت رسمی با سند مالکیت رسمی دیگر انجام بگیرد به شرح زیر می باشد : طبق بند 2 ماده 3 لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض و ماده یک آیین نامه اجرایی آن : -اولا :ادارات و واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم (مقدم الصدور )را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود ابلاغ نمایند . -ثانیا: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد به هیات نظارت ارسال دارند . -ثالثا: در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره ی ثبت مکلف است مراتب را کتبا به دارنده ی سند مالکیت معارض (موخر الثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه حقوقی صلاحیتدار محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقاله دعوا را به اداره ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند . -رابعا : در صورتی که دارنده ی سند مالکیت معارض ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ی ثبت محل ، تسلیم و رسید اخذ نکند و دارنده ی سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند ، اداره ی ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده ی سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه ی خود پیرو بخشنامه ی قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه راسا سند مالکیت را باطل می کند . -خامسا: اگر به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت ، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ی ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه ی نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ی ماشین های الکترونیکی تهیه می شود ، به ماشین های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود . سادسا: طبق ماده 4 همان قانون ، مادام که تکلیف نهایی اسناد معلوم نشده است ، ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری کنند . حسین رضوی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : سیاسی
ارسال دیدگاه